De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlandse jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar. Het onderzoek wordt uitgevoerd door alle GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en in Nederland in samenwerking met GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Met de resultaten van het onderzoek wordt beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van jongvolwassenen te bevorderen.

Hieronder vindt u meer informatie over de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen die in het voorjaar van 2022 wordt uitgevoerd.
 

Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

De coronapandemie heeft impact gehad op iedereen. Ook voor jongvolwassenen heeft deze periode fysieke en mentale gevolgen. De GGD’en brengen daarom de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongvolwassenen in kaart. Dit doen zij door middel van een landelijk online vragenlijstonderzoek. Het gaat om een eerste meting van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen: de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 uit in het kader van het ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie-programma Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19. In dit onderzoek wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. ZonMw is namens het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opdrachtgever van het gezondheidsonderzoek COVID-19 en faciliteert verbinding tussen lopende onderzoeken. Het onderzoek is bedoeld om de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij jongvolwassenen als gevolg van de coronacrisis inzichtelijk te maken. De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen gaat gegevens opleveren op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

De online vragenlijst is van 21 april tot en met 31 augustus 2022 in te vullen via pandemening.nl.

 

De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn halverwege 2023 beschikbaar.

In de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen (16-25 jaar) 2022 zijn vragen opgenomen over:

 • Ervaren gezondheid
 • Tevredenheid met jezelf/je lichaam/ je leven
 • Psychische klachten
 • Stress
 • Veerkracht
 • Vertrouwen in de toekomst
 • Eenzaamheid
 • Suicidegedachten
 • Relaties en intimiteit
 • Lengte en gewicht
 • Bewegen
 • Alcoholgebruik
 • Roken
 • Drugsgebruik (soft- en harddrugs)
 • Mishandeling/huiselijk geweld
 • Zorg en ondersteuning
 • Mantelzorg geven
 • Niet-specifieke symptomen (NSS)
 • Uitgestelde zorg
 • Weerbaarheid
 • Impact coronaperiode
 • Trauma
 • Achtergrondkenmerken (geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, gezin-/huishoudsamenstelling, opleiding, werksituatie, rondkomen, inkomen en geografische indicator)