Het aanvragen van data of een maatwerkverzoek (cijfers/tabellen/statistische analyses) uit de Gezondheidsmonitors verloopt gewoonlijk via het digitale loket Gezondheidsmonitors. Helaas is het digitale loket momenteel niet toegankelijk. Er wordt gewerkt aan een oplossing, dit kan echter nog enige tijd duren.

Indien u voor onderzoek een aanvraag voor toegang tot de data of een maatwerkverzoek wilt indienen, kunt u daarom nu een verzoek indienen door een aanvraagformulier in te vullen en te versturen naar monitorgezondheid@ggdghor.nl. Zorg dat u het juiste aanvraagformulier invult voor data-aanvraag of maatwerkverzoek horende bij de Gezondheidsmonitor waar u in geïnteresseerd bent. Momenteel kunt u een aanvraag indienen voor de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 en 2019 en Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016 en 2020. U kunt data of cijfers aanvragen uit de Gezondheidsmonitors voor onderzoek en beleid op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau.

In de rechterkolom op deze pagina vindt u uitleg en criteria voor het aanvragen van data uit de Gezondheidsmonitors. Verder staan er overzichten van de verschillen in de onderwerpen van de Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2016 t.o.v. 2012 en verschillen in onderwerpen tussen de Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2016 en 2020. Voor Jeugd is hier ook een overzicht van de verschillen in de onderwerpen van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 t.o.v. 2015 te vinden. Bij de opbouw en instructiebestanden vindt u achtergrondinformatie over hoe de databestanden zijn opgebouwd. Ook vindt u hier alle verschillende aanvraagformulieren (voor maatwerkverzoek en toegang tot databestand).