Voor inhoudelijke vragen over de Gezondheidsmonitors kunt u een email sturen naar: monitorgezondheid@ggdghor.nl.

Voor technische vragen over de werking van de site kunt u een email sturen naar: monitorgezondheid@rivm.nl.

Geïnteresseerden die een onderzoek willen uitvoeren met (een deel van) de landelijke gegevens, kunnen een verzoek indienen bij de registratiecommissie: monitorgezondheid@ggdghor.nl.

Bij het digitale loket Gezondheidsmonitors kunt u data of cijfers aanvragen uit de Gezondheidsmonitors voor onderzoek en beleid op zowel lokaal als landelijk niveau (tijdelijk niet beschikbaar, data aan te vragen via: data-aanvraag).