Gemeenten, provincies en het Rijk hebben inzicht nodig in de gezondheid en gezondheidsbeleving van burgers om goed gezondheidsbeleid te maken. Daarom onderzoeken de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) de gezondheid, leefstijl en sociale situatie op lokaal, regionaal en landelijk niveau met de Gezondheidsmonitors. 

Verschillende Gezondheidsmonitors

De gezamenlijke Gezondheidsmonitor bestaat uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen en de Gezondheidsmonitor Jeugd. De gezamenlijke Gezondheidsmonitors vinden elke vier jaar plaats.
Naast deze reguliere monitors worden extra Corona Gezondheidsmonitors uitgevoerd voor de doelgroep Volwassenen en Ouderen (2022) en de doelgroep Jeugd (2021). Ook is een nieuwe monitor ontwikkeld voor de doelgroep Jongvolwassenen (2022, 2024).