Gemeenten, provincies en het Rijk hebben inzicht nodig in de gezondheid en gezondheidsbeleving van burgers om goed gezondheidsbeleid te maken. Daarom onderzoeken de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en CBSCentraal Bureau voor de Statistiek de gezondheid, leefstijl en sociale situatie op lokaal, regionaal en landelijk niveau met de Gezondheidsmonitors. 

Verschillende Gezondheidsmonitors

De gezamenlijke Gezondheidsmonitor bestaat uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen en de Gezondheidsmonitor Jeugd. De verschillende Gezondheidsmonitors vinden elke vier jaar plaats.

Jeugd

Jongeren zitten op een muurtje

Gezondheidsmonitor Jeugd

Volwassenen/ouderen

Grote groep mensen

Gezondheidsmonitor  Volwassenen en ouderen