Home

Welkom

Deze website ondersteunt het lokale en nationale onderzoek naar de fysieke, mentale en sociale gezondheid van de bevolking. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de Lokale en Nationale Monitor Jeugdgezondheid (0 t/m 18 jaar), Volksgezondheid (19 t/m 64 jaar) en Ouderen (65 jaar en ouder). Op deze website kunnen GGD'en en (Thuis)zorginstellingen hun regionale onderzoeksresultaten eenvoudig toevoegen en vergelijken met (landelijke) referentiecijfers. Vergelijking van gegevens is mogelijk door het gebruik van de gezamenlijk vastgestelde standaardvraagstellingen. Er zijn standaardvragen voor verschillende indicatoren Jeugdgezondheid, Volksgezondheid en Gezondheid Ouderen beschikbaar. Voorbeelden zijn het percentage jeugdige rokers, het percentage mensen dat zich eenzaam voelt of het percentage kinderen met overgewicht. De resultaten van de monitors ondersteunen het lokale en landelijke gezondheidsbeleid.

De Lokale en Nationale Monitors Jeugdgezondheid, Volksgezondheid en Gezondheid Ouderen zijn een initiatief van GGD Nederland, ActiZ en RIVM. Deze partijen hebben in een samenwerkingsovereenkomst en bijbehorend gebruikersreglement afspraken gemaakt over het gebruik van de verzamelde data voor het uitvoeren van lokale en nationale surveillancetaken. In de toekomst is het mogelijk dat geïnteresseerden die (wetenschappelijk) onderzoek willen uitvoeren met de landelijke data een verzoek indienen bij de registratiecommissie. Zie ook 'Data aanvraag'.

Deze website is een initiatief van:
copyright RIVM 2005