De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de gezondheid en leefstijl van middelbare scholieren en vindt elke vier jaar plaats. Hieronder vindt u meer informatie over de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015. De volgende Gezondheidsmonitor Jeugd  vindt in het najaar van 2019 plaats.

Gezondheidsmonitor Jeugd 2015

Alle GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en hebben, eind 2015, dezelfde basisvragenlijst afgenomen bij middelbare scholieren uit klas 2 en 4 . Bijna 97.000 leerlingen, verdeeld over 377 scholen, hebben de vragenlijst op school ingevuld. De Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 bevat gegevens op landelijk niveau. Voor 14 GGD’en zijn gegevens beschikbaar op regionaal niveau. 9 GGD’en hebben ook gegevens op lokaal niveau.

Inhoud Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 bevat gegevens over:

 • Ervaren gezondheid
 • Psychosociale gezondheid
 • Weerbaarheid
 • Bewegen
 • Voeding
 • Roken
 • Alcoholgebruik
 • Drugsgebruik
 • Functioneren op school
 • (Cyber)pesten
 • Sociale mediagebruik 
 • Gamen
 • Seksualiteit
 • Achtergrondkenmerken (opleiding, leeftijd, geslacht, migratieachtergrond en gezinssamenstelling)