Elke vier jaar organiseren de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en in samenwerking met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek een gezamenlijke Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. Deze bestaat uit een landelijke basisvragenlijst. Iedere GGD kan deze basisvragenlijst aanvullen met extra vragen, afgestemd met de eigen regio en de eigen gemeenten.

Landelijke standaardvraagstellingen

Naast de gezamenlijke Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen voeren GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en zelf nog extra monitors en onderzoeken uit. Voor veel onderwerpen hebben GGD’en samen met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu landelijke standaardvraagstellingen ontwikkeld. De afspraak is dat de GGD deze landelijke standaardvragen gebruikt wanneer de GGD dit onderwerp in een eigen monitor of onderzoek opneemt. Door gebruik te maken van deze standaardvraagstellingen wordt er in alle GGD-regio’s in Nederland op uniforme wijze informatie verzameld. Dit maakt onderlinge vergelijking mogelijk.

Hieronder vindt u een overzicht van de onderwerpen waarvoor de GGD’en landelijke standaardvraagstellingen hebben vastgesteld voor de doelgroep 18+. Momenteel worden de standaardvraagstellingen geactualiseerd. Als een thema is geactualiseerd, wordt dit toegevoegd aan deze website.

Algemene kenmerken

 •    Geografische indicator
 •     Geslacht
 •     Huishoudsamenstelling
 •     Leeftijd
 •     Migratieachtergrond

Sociaal economische status

 •     Moeite met rondkomen
 •     Opleidingsniveau
 •     Werksituatie

Leefstijl Bewegen, gewicht & voeding

 •     Bewegen
 •     Lengte & gewicht
 •     Voeding

Leefstijl Middelengebruik

 •     Alcoholgebruik
 •     Roken actief
 •     Harddruggebruik
 •     Slaap- en kalmeringsmiddelen

Leefstijl Seksualiteit

 •     Seksualiteit

Veerkracht

 •     Regie over eigen leven

Mentale gezondheid

 •     Angst & depressie

Lichamelijke gezondheid

 •     Beperkingen (HDL + OESO)
 •     Chronische aandoeningen
 •     Ongevallen

Fysieke omgeving

 •     Binnenmilieu
 •     Buitenmilieu/Leefomgeving
 •     Roken passief

Sociale omgeving

 •    Eenzaamheid
 •     Huiselijk geweld
 •     Ouderenmishandeling
 •     Sociaal netwerk
 •     Sociale contacten
 •     Sociale veiligheid
 •     Vrijwilligerswerk
 •     Woonsituatie

Zorggebruik

Zelfredzaamheid

 •     Suïcidaliteit

Samen-redzaamheid

 •     Mantelzorg geven
 •     Mantelzorg ontvangen

Kwaliteit van leven

 •     Ervaren gezondheid
 •     Kwaliteit van leven (MHI5 + SF12)