Elke vier jaar voeren de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en in samenwerking met GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een gezamenlijke Gezondheidsmonitor Jeugd uit. Dit grootschalige vragenlijstonderzoek bestaat uit een landelijke basisvragenlijst die GGD’en desgewenst aanvullen met extra vragen, afgestemd op de eigen regio en de eigen gemeenten.

 

Landelijke standaardvraagstellingen

Naast de gezamenlijke Gezondheidsmonitor Jeugd voeren GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en zelf nog extra monitors en onderzoeken uit. Voor veel onderwerpen hebben GGD’en samen met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu landelijke standaardvraagstellingen ontwikkeld. De afspraak is dat de GGD deze landelijke standaardvragen gebruikt wanneer de GGD dit onderwerp in een eigen monitor of onderzoek opneemt. Door gebruik te maken van deze landelijk vastgestelde standaardvraagstellingen wordt er in alle GGD-regio’s in Nederland op uniforme wijze informatie verzameld. Dit maakt onderlinge vergelijking mogelijk. 
  
Hieronder vindt u een overzicht van de onderwerpen waarvoor de GGD’en landelijke standaardvraagstellingen hebben vastgesteld voor de doelgroep 0-19 jaar. Momenteel worden de standaardvraagstellingen geactualiseerd. Als een thema is geactualiseerd, wordt dit toegevoegd aan deze website.

 

Algemene kenmerken

 • Geografische indicator
 • Geslacht
 • Gezinssamenstelling
 • Leeftijd
 • Migratieachtergrond
 • Sociaal economische status
 • Moeite met rondkomen
 • Opleidingsniveau kind
 • Opleidingsniveau ouders

Leefstijl Bewegen, gewicht & voeding

 • Bewegen
 • Energiedrankjes
 • Lengte & gewicht
 • Melkvoeding
 • Voeding
 • Suikerhoudende drankjes
 • Waterdrinken


Leefstijl Middelengebruik

 • Alcoholgebruik
 • Gebruik e-sigaret
 • Gebruik wiet of hasj
 • Roken actief
 • Waterpijp roken
 • Harddruggebruik

Leefstijl Seksualiteit

 • Seksualiteit
 • Homoseksualiteit

Veerkracht

 • Weerbaarheid
   

Mentale gezondheid 

 • Gamen
 • Psychosociale gezondheid
 • Sociale mediagebruik
 • Stress


Lichamelijke gezondheid

 • Chronische aandoeningen
 • Gehoorschade
 • Mondgezondheid
 • Ongevallen
 • Slapen
   

Fysieke omgeving

 • Roken passief

Sociale omgeving

 • Cyberpesten
 • Eenzaamheid
 • Functioneren in opleiding-school
 • Ingrijpende gebeurtenissen
 • Pesten op school
 • Relatie met ouders
 • Sociale onveiligheid
 • Sociale steun kind
 • Sexting
 • Sociale steun ouders

Zorggebruik
Zelfredzaamheid

 • Suïcidaliteit
 • Samen-redzaamheid
   

Kwaliteit van leven

 • Ervaren gezondheid
 • Geluk