De Gezondheidsmonitors bieden een overzicht van de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Nederlandse bevolking. Hiervoor verzamelen GGD’en op een geharmoniseerde wijze elke vier jaar lokale, regionale en landelijke cijfers over deze aspecten in een vragenlijstonderzoek. De gegevens worden gebruikt om beleid te maken op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Samenwerking

De gezamenlijke Gezondheidsmonitor bestaat uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen en de Gezondheidsmonitor Jeugd. De Gezondheidsmonitor Jeugd   een samenwerkingsverband tussen de GGD’en (verenigd in GGD GHOR Nederland) en het RIVM. De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is een samenwerkingsverband tussen de GGD’en (verenigd in GGD GHOR Nederland), het RIVM en het CBS. Beide Gezondheidsmonitors worden uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS en gemeenten.